Reklama
 
Blog | Daniel Kvasnička

Jde o hodnoty?

Běží debata o manželství. Stejnopohlavní+ (to plus zahrnuje také změněné pohlaví jednoho partnera) a manželství muže a ženy.

Především nevím, co jsou to hodnoty o kterých se tu z obou stran mluví. Tedy nevím, co jsou to hodnoty, které by se měly vynořit z deklarací, předpisů a zákonů. Chápu hodnoty, které vyrůstají ze společného života lidí obdařených dětmi či těch, kteří nedostali šanci odpovědných rodičů. A to z různých důvodů. Zajímají mne hodnoty, které jsou výsledkem života jednotlivců, kteří z vlastního rozhodnutí a nebo nedobrovolně zůstali sami. Zajímají mne hodnoty všech lidí s jakoukoliv praxí a kulturou života, ke kterým docházejí sebekázní a obětí, bez kterých věrnost neexistuje.

Jednoznačně nepovažuji za rozumné vepisovat do Listiny práv a svobod to, co tam dosud nechybělo. Manželství, které ustanovil Pán Bůh sám, když Adamovi dal ženu, se změnou ústavy nedá upevnit. Manželství se musí žít. Manželství muže a ženy je od prvních kapitol Geneze biblickým pojmem, proto si dovolím přidat následující věty:

Má někdo na manželství právo? Fascinuje mne, když člověk začne vyžadovat svá práva ve věci manželství. Ať je to kdokoli. Copak si vztah muže a ženy vymysleli lidi? A dali lidé manželům svým rozhodnutím plodnost a schopnost doplňovat jeden druhého? Manželstvím neotřáslo ani to, že bylo uzavíráno jen před církevní autoritou (ovšem, ani ve středověku to tak vždy nebylo). A ani to, že bylo dovoleno jen se souhlasem vrchnosti. Manželství nezničily ani další restrikce společného života mužů a žen. Ještě jednou silněji: Manželství nebylo třeba vždycky uzavírat svatbou před autoritou danou zákonem. To je často uváděný nesmysl. S prominutím uvedu zase biblický důvod: Pro začátek stačilo, aby muž vešel k ženě. V nejlepším případě z lásky. Ale důvodem pro začátek manželství vůbec nemusela být láska! Ale prostá dohoda a vzájemná výhodnost. Žádné iluze! Mojžíšův zákon nezná svatební smlouvu, nepotřebuje ji. Je jasné, čím je muž ženě povinen a je jasné, proč s tím žena souhlasí. Mojžíš zná pravidla pro rozvod a zavržení ženy ze strany muže. A sám Ježíš to v pohodě shodí, když řekne, že to tak od počátku nebylo. Svatební smlouvu a matriky, tak jak je známe, dodala společnost teprve vývojem.

Ano, manželství bylo ničeno všelijak. Uvedu biblické důvody degradace manželství muže a ženy: Manželství ustanovené při stvoření samotným Hospodinem nezrušily ani pozitivní, leč destruktivní verze (např. švagrovské manželství, kdy ovdovělé manželce bratra zplodil švagr syna) ani negativní verze rozmělnění vztahu jednoho muže a jedné ženy (např. mnohoženství Abrahama, Jákoba a usurpátorské svazky se ženami porobených národů). Manželství muže a ženy nezruší ani rozvody a kolapsy moderního iluzívního věku, který tolik mluví o lásce a já se obávám, že moc neví, co to je. Manželství muže a ženy nezruší ani uzákonění stejnopohlavních+ manželství v ČR, ke kterému – po mém soudu – dojde.

Aktivity zastánců stejnopohlavních párů, které si vyžadují název manželství pro své svazky dosáhnou svého. Návrh bude dřív a nebo později odsouhlasen podle matematiky stranické politiky a výhodnosti pro předvolební deklarace. Není, skutečně není, a také to nebude rozhovor rozumných argumentů. Mrzí mne absolutní tón zastánců stejnopohlavních+ manželství, kterým se mate společnost. Důstojně odhlasované registrované partnerství je nástrojem stejného práva, jako manželství. Připustit argument, že je registrované patrnerství právně méněcenné, jak připustil např. M. Fendrych na konci svého dobrého blogu, je matoucí. Nebo, že děti vychovávané v registrovaných partnerstvích nemají stejná práva. Mají a mohou se jich domáhat na všech úrovních státní správy a soudnictví.

Jsme fér? Skutečně? Pro mne je nefér nemluvit o tom, čím se dá vyjít vstříc registrovaným párům či jak upravit možnosti a vstřícně odstranit skutečné překážky jednu po druhé. Ano, tento rozhovor je odmítán s argumentem, že nejprve musí být to manželství! Bez výjimky všechny skutečné potíže se dají řešit právně odpovídajícím způsobem bez toho, aby se ze stejnopohlavních+ vztahů muselo udělat zákonem uznané manželství. A je ostuda, že se jednotlivé potíže registrovaných párů a dětí v nich žijících dosud nedořešily. Vždyť v takových vztazích žijí lidé stejní jako všichni jiní! Ale úporně vyžadovat především zavést pojem manželství pro stejnopohlavní+ páry, to je pro mne prostě nefér.

Kdo dočetl až sem, může klidně skončit, řekl jsem vše, co jsem potřeboval. Já ale žiju příběhy, tak přidám dva:

Na zápraží mi nedávno vyprávěl hospodář o svých předcích v nedaleké vsi: Po válce zůstal na statku hospodář, postarší vdovec. Ze Sudet, kde kupodivu přes válku zůstala česká mladá žena, přišel na statek dopis. Zřejmě na doporučení. Nešlo o nabídku ke sňatku. Šlo o žádost o odpověď a o informace. V dopisu byl příběh, na který stručně odpověděl hospodář pohlednicí. Za několik dní se u statku objevila mladá žena s kufříkem. Strčila jej do dveří a že už tam zůstane. Zůstala, pak se vzali. Mladá paní už ale ze staršího muže nic neměla, leda práci a život. Ale byla ráda i jen za ten život a snad i za tu práci. Jenže jednou mu zahnula a přišla domů s outěžkem. Hospodář ji přijal, pochopil, že potřebovala víc, než mohl dát. Žádné velké řeči, nikdo neslyšel nějaké vysvětlování a obřadné pokání. Nebylo třeba řečí, nikdy jich ostatně hospodář moc nenadělal. Dítě vzal za své a spolu s ní vychoval. No, a máme to! Dnes je to vážená křesťanská rodina.

Druhý příběh má snad měsíc, ne déle. Domluvili jsme si debatu s hostem na téma, které je za celým tím blogem, který tu píšu: Jak vidí Bible vztah lidí stejného pohlaví či jinou orientaci člověka?  Namísto solidní debaty nad biblickými texty, která zaručeně může být zajímavá a překvapivá, se dostavila spolu s hostem mladá žena zastupující jakousi organizaci. Vystavili cedulku hlásající evropský grant a namísto biblické debaty se nám dostalo emotivní argumentace končící rezolutním požadavkem manželství pro stejnopohlavní+ páry. Mladá žena se divila, když jsem nebyl spokojen. Neměl jsem moc šanci vysvětlit, že rozhodně nejsem oponent Evropské unie a rozhodně nezavrhuji jinak orientované lidi. Prostě, když budu říkat to, co říkám a nedejbože to prosadím, ta mladá žena se tedy nikdy nevdá! Na takový argument už jsem odmítl odpovídat.

Život je tak barevný, že duhy na praporech jsou nemístným zjednodušením. Pojďme mluvit o životě a jeho hodnotách!

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama