Reklama
 
Blog | Daniel Kvasnička

Kdybych měl řečnit na demostraci

Vážím si všech, kteří svolají demonstraci a nastrčí svůj krk jako oznamovatelé, jako zvukaři. Všech, kteří promluví jako první řečníci a kteří otevřou pouliční shromáždění. Ale zároveň s touto poklonou a poděkováním musím napsat, že mne překvapuje, jak i po létech málo zvládáme svébytný žánr projevu, jakým je řeč na demonstraci. Jak úzkostně se chápeme slova, abychom, jako jeden příslovečný prezident, mluvili spatra a špatně. Samozřejmě, že ne všichni, ale v drtivé většině.
Já vím, že pozdě, ale napsal jsem si řeč na demonstraci. Kdybych měl řečnit, povím s využitím mnoha zdrojů asi tohle:
Dámy a pánové,
britský spisovatel Gilbert Keith Chesterton ve svých Ohromných maličkostech napsal tato slova: „K porážce hluchého a řvavého šovinismu je zapotřebí skutečná obroda lásky k rodné zemi.“ Jinými slovy: K porážce blouznivé pomatenosti a nabubřelých splašků sebelibého pana Zemana; k odmítnutí hloupého zařečňování pravdy panem Ovčáčkem a k přežití mručivé nerudnosti všehoschopného pana Mynáře. K desinfekci od neviditelného smradu dalších poradců zla je třeba jediné – skutečně si zamilovat svoji zemi.
Proto nenechte vychladnout svoji lásku k vlasti, městu a obci – myslím tím na lidi, nejen na architekturu. A nenechme si vzít lásku ke člověku, kterého máme po boku. Milujete svého nejbližšího člověka a buďte si blízko. Proč se smiřovat s málem! Živte lásku, udělejte pro ni všechno. A pakliže jste na konci sil, ještě jí dejte šanci a naučte se děkovat za to, že vůbec někoho máte.
Ve své Kytici svázal slovy Karel Jaromír Erben mateřídoušku: „Ve skrovnou já tě kytici uvážu, ozdobnou stužkou ovinu, do širých zemí cestu ti ukážu, kde příbuznou máš rodinu.“ To je dědictví mateří doušky, kterou nesmíme nechat vyvanout. Svazek, který se vzpírá nacionalismu a pěstuje vlastenectví. Svazek, který najde stejný tlukot srdce mezi černými, žlutými, vzdělanými i nevzdělanými.
Pracujte na lásce k jazyku, který se pod záplavou moderních zkratek nesmí utopit. Odmítejte idiotské „Čau, lidi!“, které má poločesky zažvanit jakoukoliv rozumnou zmínku. Premiér mluví stále o sobě a svých věcech a na každý argument proti svým slovům odpovídá překvapivě souhlasně. Mate nás jako staří estébáci, kteří nám jednou větou vyjadřovali souhlas, druhou se ptali a třetí vyhrožovali a zase dokola, až jsme z toho byli zblblí. Fízla nepoznáte podle zápisu v rejstřících, ale bezpečně jej poznáte podle jednání. Ctěme pravdu, byť by nás dostihla a postavila před soud.
Prožíváme zklamání nad vývojem po roce 1989. Mne nepřekvapuje, byl jsem zklamaný ze sebe i z jiných už v roce 1989 na náměstí. Také jsem řečnil. Byl jsem zklamaný asi o deset let později, když se hloupě rozvolnila čtyřkoalice. Nechápal jsem, že strpíme oposmlovu. Chápal jsem s obavami unavenou skepsi Václava Havla, když jsme před referendem o vstupu do EU objížděli vlast s kampaní ANO pro Evropu – a Václav Havel nám byl čestným předsedou a váženým řečníkem spolu se všemi svými spolupracovníky; připomenu mezi nimi záměrně pana Pavla Fischera, dnes senátora. Hodně jsem toho vynechal. Ale přidejte pár zpackaných voleb bez rozmyslu, které přidaly zvoleným mandáty za zásluhy a ne pro schopnosti. Bodejť by člověku nebo stydno!
Ale právě proto zapřísahám zvláště vás, starší. Pokud se vám nepovedl život a nebo už vás všechno bolí, nevařte namísto mateří doušky mladým pelyněk. Nepomlouvejte instituce, které nám dělají rámec demokracie. Nevysmívejte se policii, neshazujte žalobce a soudy. Naopak žalujte ty, kteří dělají trestuhodné věci. Nepomlouvejte zastupitele, poslance a senátory. Ani prezidenta si nesmíme nechat vzít krutou realitou převrácenosti.
Nepomlouvejte mladice a neshazujte chlapy. Neohrnujte nos nad krásou, která vám už chybí. A nevynášejte se nad ošklivostí a omezeními, za které ti mladí nemohou – a se kterými se dá ještě mnoho udělat. Neshazujte druhé pro jejich původ. Můžete být velice překvapeni, protože z nízkých a nemajetných povstalo mnoho výrazných osobností.
Rýsujte mladým jasnou budoucnost a svou zamilovanou vášní k vlasti je předcházejte! Pamatujte, že se říká díky už zmíněnému G. K. Chestertonovi: „Římané nemilovali Řím proto, že byl velký, ale Řím byl velký proto, že jej Římané milovali!“
Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama