Reklama
 
Blog | Daniel Kvasnička

Má virus nějaký plán?

Celkem živě si pamatuji chemickou přípravu na vojně, oblékání do zelených atomkecek a nepříjemné přesuny v maskách se starými a zatuchlými filtry. Zcela jistě jsme nebyli připraveni na žádný typ války a na bojovém útvaru v materiálové oblasti panoval naprostý chaos. Kdybych to takto veřejně říkal kdysi, byl bych býval asi seděl.

Dnes poslušně snesu omezení, nosím pečlivě roušku a chovám se zodpovědně. Ale naneštěstí mám dost času přemýšlet.

Máme za sebou mnoho ran či odborně epidemií a pandemií, ale není po nich žádná strategická stopa vyjma českého slovníku, který ve slově promořit jasně ukazuje, oč jde. A projdete-li slovník český, to slovo mor je neskutečně vitální. Oproti slovníku je naše strategická příprava podobná té socialistické. I když se, věřím, mnohé v obraně konvenčními zbraněmi zřetelně zlepšilo. V nějaké systémové obraně proti nečekaným nemocem a hybridním formám napadení jsme naprosto bezbranní.

Reklama

Ponechám ale stranou nevelitelskou prostotu velmi lidově laskavého bonmotu Jana Hamáčka z Poslanecké sněmovny PČR, který řekl: „Nikdo z nás nemá detailní plán s postupnými cíli. Jediný, kdo má plán, je ten virus…“ Spíše mne děsí způsob myšlení, úroveň a rozlišení našeho vrchního velení. Virus je pro něj inteligentní bytostí, která je schopna rozumového uvažování. Jistě, je to bonmot, ale je to omluva vlastních omezených možností a chyb. Je tak nešťastná, že celkem přesně popisuje úroveň a schopnost svobodného myšlení našich elit. Ty dovedou jen poníženě děkovat říši středu za pomoc, kterou jsme nedostali, ale draze koupili. A nabádají nás, abychom se učili od Číny, jak zvládat pandemii. Čísla ale těm gramotným ukazují, že je to s tím zvládnutím docela jinak.

Další odstavec byste ode mne mohli čekat, když jsem farář: Plán může mít jen Bůh. Ďábel jej schopen není, protože jeho plán je od počátku dobře čitelný. Točí se pouze kolem sebe. Ale tím nebudu českou společnost mořit. K Bohu musí dozrát a pitomými kecy či zbožnými bonmoty nelze nahradit pověrčivou prostotu ducha našeho národa.

Je lépe vzdělávat a učit, že ne všemu se musí věřit. Napadlo mne dát příklad: Kniha Zjevení svatého Jana komentuje jakési vidění či slyšení, které zprostředkoval Pán Bůh Janovi na ostrově Patmos. A Jan vášnivě, skoro tak, jako kdysi komentoval sport Karol Polák a nebo později Robert Záruba, zprostředkovává ve svém spisu to, co my nevidíme a neslyšíme. Občas je to vtipné. Například nám zprostředkovává ve dvacáté kapitole ďábla, či draka, který hned z tisícileté vazby spěchá do akce, věda, že určitě prohraje. Musí prohrát. Oklame národy na celém světě geniálně připravenou hybridní válkou. Představí světu dva silné vůdce Góga i Magóga a rozšíří v tiskové zprávě, že hned dva velcí hráči jsou na jeho straně. A že  společně vyjdou proti městu svatých.

Kdo ale zná Bibli, ten na to tomu ďábelskému PR jen tak neskočí, protože jeden Góg byl podle proroka Ezechiele 38:2nn ze země Magóg. Velké oči strachu z těch libozvučných slov udělaly dva. A od té chvíle v těch dvou, v Gógovi a Magógovi viděli lidé nejprve toho a pak onoho nepřítele. Jednou to byli Mongolové, pak zase Napoleon, hned pak Hitler, dnes ajatoláhové. Ale i muslimové mají svoje strachy, takže v Koránu mají také Góga a Magóga. V jejich představách je jím zase pro změnu Izrael a nebo jiní. A mladá, ohrožená křesťanská tradice, které se píše Zjevení Janovo, se k té židovské přidala a má to ve svém spisu, který pojednává o posledních věcech a má zcela jiný cíl, než zosobňovat naše strachy do některých lidí a národů.

Pitomá prostota se nám všem nevyhýbá a budeme proti ní moci bojovat jen rozumem a střízlivou zbožností. Protože bojovat podobně naivně jako izraelský ministr zdravotnictví s coronavirem, to hraničí s duševní zaostalostí. Ja’akov Litzman, tak zní jméno ultra-ortodoxního izraelského ministra zdravotnictví, před několika týdny prohlásil, že koronavirus je „božím trestem za homosexualitu.“ a je nyní sám tím virem nemocný, nejen on, ale i jeho manželka. Přeju mu uzdravení těla i mysli.

Podcasty na Spotify a Apple Podcasts

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama