Reklama
 
Blog | Daniel Kvasnička

Vylepená lež

Pokud zítra vyjde v některých novinách inzerát a budou vylepeny billboardy se silně vyretušovaným panem Zemanem a připojeným velice nevhodným sloganem, pak konstatuji, že ztrácím zábrany. Obrázek pana Zemana lže, tvrzení jsou zavádějící a šíří poplašné zprávy o migrantech, kteří k nám ani nechtějí. Ovšem ani trochu se nesnížím k pokleslé úrovni neznámých pořizovatelů zmíněné reklamy. Za zavádějící reklamou stojí neprůhledný spolek, jehož člen se dnes rozplakal v DVTV u pana Veselovského, vztekle vstal od stolu a tak utrhl mikrofon (ani neví, že si jej má sundat z klopy), poté utekl. A to se po něm chtělo, aby řekl, kdo to všechno platí! Chudák! Jestli si tento pán a někteří další senioři ze spolku myslí, že podobnými barvotisky oblepená země a zalepené deníky ještě někoho zviklají, tak já zase doufám, že se tímhle naprosto zdiskreditovali. Nic lepšího nemají?

Sám nejsem mladý, ale těší mne výsledek studentských voleb, ve kterých to 75,86 % jednoznačně vyhrál Jiří Drahoš. Mladým mozkům to už dávno sepnulo, že cesta do budoucnosti nevede přes ruský a čínský východ, ale že je třeba jít všemi směry a to patřičně vzpřímeně a hrdě. A přesto to ještě sboru seniorů ze středočeských Mnichovic a okolí nedochází, že bezpečná země není krajinou obehnanou drátem a chráněnou pistolníky ze sebeobrany, natož řádnou armádou, která by zase mrhala čas šlapáním pohraničních hvozdů. Copak není lépe dělat bezpečné koridory, kde se příchozím dostane péče a řádných procedur se vší přísností spojenou s laskavou vstřícností? Ano přísnost a důslednost, kterou už dva roky mohou poskytovat naše státní orgány. Nedělají nic a zatím jen povykují a poučují celou Evropu, co je správné… Chudáci!

Inzerát a oznámené billboardy deklamují, že je to naše země. Dobrá, pak bych ale chtěl, abychom se tu o ni starali, jako o naše dědictví. Dědečkům z Hradu a Mnichovic nedošlo, že se chovají jako malý Eda s Lukášem, když se perou o traktůrek a mlátí se po hlavě se svatým rčením: To je moje!  Tato země je nám pouze svěřena, abychom v ní drželi vládu práva, správu půdy a lesů, rozvoj technologií a kvalitní vzdělání, také uctivou diskusi. Dodám s ironií, která se v tomto čase velice hodí, že máme také zachovat civilizaci s křesťanskou vírou.

Jenže v tom je ta potíž. Křesťanskou misii z Antiochie směrem k Evropě poslal podle Bible spolek pěti mužů. Barnabáš, migrant z Kypru, a apoštol Pavel pochází původně z Tarsu v Malé Asii. To jsou první dva, kteří vykročili na cestu, když jim na hlavu ve smyslu poslání položili ruce ti další tři. A jak to bylo s těmi třemi dalšími? O Manahemovi se v téže knize Bible říká, že byl vychován s tetrarchou Herodem. Vyrostl tedy v Jeruzalémě. Simeon byl zvaný Niger, což pochází z latinského černý. Je tedy černoch, Afričan. A nakonec Lucius: jmenuje se Lucius z Kyrény, pochází tedy z Kyrenaiky, dnešní východní Libye. Citoval jsem tu ze slov pronesených v Litomyšli, která byste mohli slyšet od Dirka Steltera, Vrchního církevního rady, Referenta pro střední, východní a jižní Evropu, Evangelische Kirche in Deutschland  (EKD). To je církev, která ví, co je to starat se o běžence.

Křesťanskou víru do nám svěřené Evropy, a tedy i do Čech, poslali černoši, Lybijci a Asiati…

(Viz Bible, Skutky svatých apoštolů, 13. kapitola)

 

 

 

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama